Hallands släktforskarförening 40 år

Hallands släktforskarförening firade sina 40 år genom att arrangera släktforskardagar den 1-2 oktober 2022. Centrala Soldatregistret var en av de 16 utställare på Halmstads Arena. Utöver utställarna medverkade 11 föreläsare. Vår medverkan var mycket uppskattad av besökarna som fick hjälp att hitta släktingar bland de indelta soldaterna. Fler bilder och text finns på vår sida Evenemang.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hallands släktforskarförening 40 år

Centrala soldatregistrets webbsidor

Nu på engelska/Now in English

Centrala Soldatregistrets webbplats www.soldatreg.se har nu en engelsk text under fliken In English. Här har vi samlat den viktigaste informationen om vår verksamhet och sökdatabasen på webben.

The Central Soldier Register’s website www.soldatreg.se is now partly available in English. Click the In English tab. Here we have gathered the most important information about our activities and the search database on the web.

Sökdatabasen på webben/The online Database

Vår sökdatabas på webben har förbättrats avsevärt och gjorts mer etiskt tilltalande. Bland annat är den grafiska utformningen för sök- och detaljsidorna uppdaterad med knappar för Sök och Rensa, söktipsen är uppdaterade för att förenkla sökningen. Alla sökfält hålls samman oavsett skärmupplösning. Den största förändringen är att sidorna numera finns på engelska, både sök- och detaljsidorna med flaggor för navigering mellan de olika språkversionerna.

Our online search database has been significantly improved and made more ethically appealing. The graphic design of the search and detail pages has been updated with buttons for Search and Clear instead of plain text; the search tips have been updated to simplify the search. All search fields are kept together regardless of screen resolution. The most important change is that the pages are now available in English, both the search and detail pages with nation flags for navigation between the Swedish and English versions.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Centrala soldatregistrets webbsidor

Uppdatering av Soldatregistret 2022-08-01


Centrala Soldatregistret har under slutet juli månad genomfört sin årliga uppdatering! Databasen med indelta soldater från det yngre indelningsverket (1682-1901) innehåller nu närmare en halv miljon soldater. I sökdatabasen som finns på internet har det under det gångna året gjorts omkring 1 miljon sökningar efter de indelta soldaterna.

Kronobergs register uppdaterats med en mängd familjer (hustrur och barn) och nya soldater. Östergötland, Halland och Smålands Husarregister har lagt ned stort arbete med uppdateringar av sina register och det bedrivs ett stort arbete för att lägga in familjer, rensa i bort eventuella dubbletter i registret eller felaktigheter. För Skaraborg, Älvsborgs, Bohusläns och Hälsinges räkning har registret fyllts på med omkring 1000-2000 nya soldater. Nya uppgifter har även fyllts på i de befintliga akterna. Vidare genomför Centrala Soldatregistret ett större arbete av Kalmar regemente, där vi i denna uppdatering har med en ny fil som innehåller några tusen fler soldater mot tidigare. I Dalarna pågår ett arbete med att fylla på med uppgifter för de befintliga soldaterna och deras familjer, då vi ser ett större antal frågor som inkommer till dessa register.

Utöver det stora arbete som läggs ned av Centrala Soldatregistret och de övriga lokala registren inkommer det kontinuerligt kompletterande information från släkt- och hembygdsforskare runt om i landet. Det är en av bitarna som gör CS så unikt, då vi får in allt ifrån bilder på den indelte soldaten, ritningar på hans torp och b.la tidningsurklipp till ny info om hans leverne och familj, som vi samlar i hans unika akt. När du hittat din soldat i sökdatabasen skicka en förfrågan till oss, för att få den kompletta akten. Den kan innehålla mycket spännande info om din anfader och hans soldattorp.

Vice ordföranden Claus Lippold.

Sedan förra året så har även vår hemsida www.soldatreg.se kontinuerligt uppdaterats och fler artiklar lagts till för att kunna svara på frågor som ofta dyker upp i forskningen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Uppdatering av Soldatregistret 2022-08-01

Släktforskardagarna 2022 i Skövde

Centrala Soldatregistret kommer naturligtvis att vara med på Släktforskardagarna 2022 som äger rum i Skövde den 20−21 augusti i Arena Skövde med utställning och föreläsning.

”Stackell och di andre knekta”

Först ut att föreläsa på Släktforskardagarna 2022 är Claus Lippold, vice ordförande för Centrala Soldatregistret. Han kommer att berätta om den lille soldaten i det stora försvaret men också att tala om hur hela projektet Centrala Soldatregistret började med registrering av indelta soldater från det yngre indelningsverket som varade mellan 1682−1901. Claus far Björn var med och startade Centrala Soldatregistret för 37 år sedan och resultatet ser vi idag i Centrala Soldatregistrets sökdatabas på webben med en halv miljon indelta soldater.

Vidare kommer Claus att visa hur man enkelt hittar till och hur man söker i Centrala soldatregistret. Han kommer att berätta vilken information man kan få från ett lokalt register och visa exempel på några soldat- och torpakter med uppgifter om soldaten, hans familj och torpet han bodde på.

Välkommen till föreläsningen som äger rum lördagen den 21 augusti kl. 11:00­­­−11:45.

Läs mer om Claus Lippold på släktforskardagarnas webbplats.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Släktforskardagarna 2022 i Skövde

Nu finns våra filmer i Öppna kanalen Skövde

Centrala Soldatregistrets mål är att sprida information om Soldatregistret i så många informationskanaler som möjligt, lokalt, nationellt och globalt. Som ett led att nå ut till fritidsforskare, skolor och föreningar finns nu våra filmer lokalt publicerade på Öppna kanalen i Skövde. Vår förhoppning är att kunna producera fler informativa filmer som kan publiceras via kanalen och på vår egen ”filmsida”.

Kommentarer inaktiverade för Nu finns våra filmer i Öppna kanalen Skövde

Digitala släktforskardagar 11-12 september 2021

Släktforskardagarna

Det blev en succé!
Släktforskardagarna blev en succé för Centrala Soldatregistret med mängder av förfrågningar både till Centrala Soldatregistret och till de lokala registren. Söktrycket i vår databas på webben var extra intensivt under släktforskardagarna.

Litteraturtipsen blev en stor framgång med många sålda böcker. Som en följd av filmen med litteraturtipsen har vi skapat en webbutik på vår webbplats där ni kan beställa böcker som för närvarande finns till försäljning.

Kommentarer inaktiverade för Digitala släktforskardagar 11-12 september 2021

Digitala släktforskardagar 11-12 september 2021

Centrala Soldatregistret gör din släktforskning enklare och smidigare.

Släktforskardagarna
Centrala soldatregistret

Upptäck din historia och res i tiden med hjälp av vår webbaserade databas. Du är bara några klick från att enkelt hitta Din anfader. Centrala Soldatregistrets databas innehåller för närvarande omkring 500 000 poster med indelta soldater och blir därmed en ovärderlig källa för fritidsforskare. De lokala soldatregistren kan hjälpa Dig med kompletterande uppgifter om Din anförvant. Vårt mål är att det ska vara enkelt att hitta den lilla soldaten i det stora försvaret.

Borgundatorpet
Bild 1. Borgundatorpet som ligger i Borgunda socken, Falköpings kommun.

Direkt hjälp via mejl 11-12 september

Ture och Carl Stackell

Under helgen sitter vi på Centrala Soldatregistret extra beredda för att besvara funderingar kring just dina soldater i släkten. Tveka inte att skicka ett mail till oss på soldat@soldatreg.se med förfrågningar. Har du en soldat du letar efter, gör gärna en sökning och bifoga aktnummer så tar vi fram en soldatakt eller torpakt där du oftast har mycket mer information än vad söksidan ger dig.

Kommentarer inaktiverade för Digitala släktforskardagar 11-12 september 2021

Pressmeddelande Uppdatering Soldatregister 2021-06-20

Centrala Soldatregistret har under juni månad genomfört sin årliga uppdatering, Centrala Soldatregistret innehåller nu omkring en halv miljon indelta soldater. Sökdatabasen för Centrala Soldatregistret har över en miljon sökningar per år. Uppdateringen i år har skett för första gången utan registrets grundare Björn Lippold som avled under 2020.

Den ordinarie uppdateringen för Centrala Soldatregistret sker alltid en gång om året. Denna gång skedde uppdateringen utan Centrala Soldatregistrets grundare och eldsjäl Björn Lippold som under augusti 2020 avled efter en tids sjukdom. Hans minne och arbete för den indelte soldaten fortsätter i samma anda som tidigare. Styrelsen för det Centrala Soldatregistret har som förutsättning att verka och jobba enligt Björn Lippolds devis ”Den Lille Soldaten i det stora Försvaret”. Samordningsansvaret är och förblir i Skaraborg där allting en gång startades av Björn 1983.

Basen med soldater är en stor tillgång för landets släkt- och hembygdsforskare. Att utveckla och fortsätta beskriva den lilla soldatens historia är av stor vikt. Ser man till statistiken som finns på www.soldatreg.se genomförs årligen minst en miljon sökningar i registret. Utöver sökdatabasen kan alla forskare höra av sig till de lokala registren runt om i landet för att få en soldatakt eller torpakt mot ett frivilligt bidrag eller en mindre avgift.

Under det gångna pandemiåret ser vi en tydlig ökning både i antalet sökningar hos oss, samt förfrågningar till Centrala Soldatregistrets mail soldat@soldatreg.se, säger vice ordföranden Claus Lippold.

I årets uppdatering har ett stort arbete genomförts av landets lokala register för att nämna ett urval: i Östergötland har registret genomgått uppdateringar med nya soldater, familjer, borttagning av dubbletter och justeringar. I Skånes Knektregister har ett gediget arbete lagts ned för att rensa registret på dubbletter och de har även sett över strukturen så det blir lättare att söka i. I Kronoberg har både familjer fyllts på med uppgifter och nya soldater har registrerats. I Centrala soldatregistrets egna register har ett stort arbete lagts ned på att lägga in mer information om varje soldat och hans familj samt rensa ut dubbletter. Centrala Soldatregistrets hemsida www.soldatreg.se har även den fått ett ansiktslyft. Nya informationstexter kommit till för att ta din forskning till nästa nivå, samt tips och trix om soldattorp, som många hemestrare är nyfikna kring. Där du får mer hjälp/tips var ditt förfaders soldattorp ligger/legat.

Grunduppgifterna i registret är hämtade från det militära rullmaterialet vilket är det som ligger till grund för personuppgifterna. När registret startade vid Stifts-& landsbiblioteket i Skara 1983 var det, vilket det fortfarande är, ett register över den menige soldaten upp till distinktionskorpral. Totalt har det i Sverige funnits ca 650 000 man som hört till organisationen ”Yngre indelningsverket” mellan åren 1682-1901 och av dessa finns i dag 460 000 i Centrala soldatregistrets databas. Där finns det även uppgifter om hustru, barn och i vissa fall föräldrar som ingår, vilket gör att om man räknar med ett genomsnitt av registrerade barn till 4,6 och 1,9 föräldrar noterade. Det finns i snitt en hustru för varje soldat. Det gör att totala antalet svenskar som finns i registret idag är ca 3 500 000 under perioden 1682-1901. Även torpen har registrerats. I det arbetet har man god hjälp av alla de torpinventeringar som hembygdsföreningarnas medlemmar genomför.

Av: Styrelsen för Centrala Soldatregistret genom Claus Lippold

Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande Uppdatering Soldatregister 2021-06-20

Björn Lippold har lämnat oss

Björn Lippold

Folklivskännaren, kulturpersonligheten och grundaren för det Centrala Soldatregistret Björn Lippold somnade den 26 augusti in, efter en tids sjukdom. Hans brinnande engagemang och stora entusiasm fanns där ända till slutet. Passionen för ”Den lille soldaten i det stora försvaret” har han varit flitig med att sprida på många olika sätt runt om i landet och bland sina närmaste.

Inventeringen av de indelta soldaterna kom på tal första gången redan 1981. Detta när Majoren Lennart Larsson i Skövde ville göra en inventering av alla soldattorp som hört till Yngre indelningsverket. Det uppkom i diskussionen redan då om man inte skulle inventera även ”gubbarna” och ”gummorna” som bott i stugorna. Diskussionerna som Björn förde med Majoren nådde dåvarande länsbibliotekarien Arne Sträng i Skara. Han gav då Björn i uppdrag att inventera manskapet. Björn hade redan vid den här tiden 15 års erfarenhet av släktforskning och såg det som en spännande utmaning. Den 21 oktober 1983 började Björn sin första dag på Stift och Landsbiblioteket i Skara och fick till sig av Arne:

– Du får 6 månader på dig, längre räcker inte pengarna.

Nu, 37 år senare med ca 510 000 indelta knektar och omkring 150 000 kvar så pågår registreringen fortfarande. Styrelsen för Centrala Soldatregistrets riktlinje är att fortsätta registreringen och arbetet i samma anda som Björn arbetade efter. Samordningsansvaret för Centrala Soldatregistret är och förblir i Skaraborg där allting en gång startades av Björn.  De lokala registren runt om i landet gör ett stort och gediget arbete med soldaterna för sina enskilda län!

Under kommande år så kommer du som släktforskare att kunna ta del av nya förbättringar på sökdatabasen. Vi kommer fortsätta uppdatera hemsidan med ytterligare information som vi ser och hör är efterfrågad kring de Indelta knektarna. Det kommer att under våren 2021 komma en ny uppdatering av Soldatregistret på internet.

Mycket är på gång!

* * * * * * * * * * *

Kommentarer inaktiverade för Björn Lippold har lämnat oss