Blekinge Båtsmansregister

Kontaktuppgifter

Blekinge Släktforskarförening
E-post: batsman@blekingesf.se
Hemsida: www.blekingesf.se

Beskrivning

En utförlig beskrivning av registret och dess innehåll finns på Båtsmansregistrets hemsida.

Avgift

Blekinge båtsmansregister är fritt tillgängligt via Blekinge släktforskarförenings webbsida. Några avgifter tas således inte ut. Söksidan finns i högerspalten på webbsidan. Här kan Du kostnadsfritt söka uppgifter om båtsmannen själv, hustru, barn, föräldrar, militaria samt mycket annat som rör båtsmannens liv.