Kronobergs Soldatregister

Kontaktperson Jörgen Sjöblom,

Framnäsvägen 27 f  352 39 Växjö,

Inventerar och registrerar soldater i Kronobergs regemente.

E-post: 53jorgen@gmail.com

Hemsida: genealogi.se/kgf

Avgift: 100:- pr/akt vid vanlig post frankerat kuvert

********************************