Kronobergs Soldatregister

Kontaktuppgifter

Jörgen Sjöblom
Framnäsvägen 27 F
352 39 Växjö
E-post: 53jorgen@gmail.com
Hemsida: genealogi.se/kgf

Beskrivning

Inventerar och registrerar soldater tillhörande Kronobergs regemente. Registret innehåller soldater och befäl uteslutande från Kronobergs Regemente I11. Registret är under uppbyggnad och nya soldater registreras kontinuerligt liksom nya uppgifter om redan registrerade soldater. I registret kan det även förekomma foton på soldater, soldatens familj samt soldattorp. Utöver nämnda uppgifter görs ansträngningar att hitta var soldattorpen ligger eller låg. Källa: Kronobergs Genealogiska förening.

Avgift

100:- pr/akt vid vanlig post frankerat kuvert.