Östergötlands Soldatregister

Östgöta Genealogiska Förening

c/o Gunnar Nilzon
Kvinnebyvägen 77
589 33 Linköping

Tfn: 070-203 65 76

E-post: soldat@ogf.info

Hemsida: www.ogf.info

50 kr/akt, betalas till ÖGFs bankgiro 5045-6292.

******************************