Östergötlands Soldatregister

Kontaktuppgifter

Östgöta Genealogiska Förening
c/o Gunnar Nilzon
Kvinnebyvägen 77
589 33 Linköping
Telefon: 070-203 65 76
E-post: soldat@ogf.info
Hemsida: www.ogf.info

Beskrivning

ÖGF har övertagit ansvaret för Östergötlands Soldatregister sedan Garnisonsmuseet i Linköping blivit nerlagt. Beroende på tillgången för just din soldat/ryttare/båtsman kan du efter kontakt få dig tillsänt en Soldatakt eller Torpakt, kostnad se nedan.

Du som forskar på soldater, ryttare och båtsmän!
Har du en östgötsk soldat i din forskning, men inte hittar honom i Centrala Soldatregistrets webb-baserade register kan du skicka din förfrågan till ÖGF (e-post: soldat@ogf.info).
Eftersom vi fortlöpande forskar vidare på nya soldater så har vi fler soldater i ÖGF:s register än vad som syns på webben. Den 1/10 2023 hade ÖGF 32.718 soldater registrerade.

ÖGF registrerar indelt manskap för
Första Livgrenadjärregementet (tidigare Östgöta infanteriregemente) FL
Andra Livgrenadjärregementet (tidigare Östgöta kavalleriregemente) AL
Östgöta Båtsmanskompani ÖS.

Avgift

50 kr/akt, betalas till ÖGFs bankgiro 5045-6292.