Databasen

Syftet med registreringen är att registrera den menige soldaten upp till distinktionskorpral grad. Släkt- och hembygdsforskare bidrar generöst med uppgifter om både soldaten och hans närmaste familj. Denna information har registrerats på respektive soldat eller torp. Vi anger även i dessa fall vem som lämnat uppgifterna, för att kunna sammanföra forskaren som utför forskning om samma soldat. Om Du har uppgifter om indelta soldater tar vi tacksamma emot dessa. Var noga med att återge arkivsignum/källan när Du sänder oss materialet.

Arbetet med registreringen av den indelta soldaten med familj sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige. Om inget annat är överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret, äger de lokala registren eller respektive fritidsforskare eller förening, som utfört forskningen, upphovsrätten till innehållet i registren. De lokala registren ansvarar för kvalitén samt att uppgifterna som registreras är korrekt.

Den webbaserade databasen, är ett samarbete mellan Centrala Soldatregistret och  Elektronikhuset i Mariestad. De uppgifter som Du finner på webbsidan är helt avgiftsfria. För att få ytterligare uppgifter om soldaten bestämmer varje lokalt register om storleken på avgiften och hur mycket information man lämnar ut. Sökdatabasen innehåller ett mindre antal uppgifter om varje soldat, vilket gör att Du kan säkerställa att just Din förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” organisation och finns med i databasen. Om Du av någon anledning är osäker på att det är rätt person Du hittat, hör av Dig antingen till det lokala registret eller till Centrala Soldatregistret så hjälper vi Dig med sökningen. Adresserna till de lokala registren finns även i databasen vid visning av informationen om soldaten. Du kan också hitta adresserna  under rubriken ”Kontakt .”

Personerna som finns med i basen skall vara antagna som soldater mellan åren 1682–1901. Databasen gör inte anspråk på att vara fullständig och komplett. Kontinuerlig forskning pågår och nya soldater registreras i databasen samt kompletterande och nya uppgifter om redan registrerade soldater och dennes familj förs in i databasen.

Utöver de uppgifter Du finner i sökdatabasen finns det många gånger hos respektive lokalt Soldatregister ytterligare uppgifter om soldaten. Det bör poängteras att det inte är något släktforskningsregister utan register över meniga soldater vilka tillhört den Indelta armén. Vid några av registren finns även officerare och befäl registrerade. Källan till grunduppgifterna i registret är hämtade från generalmönsterrullorna.