Värmlands Soldatregister

Kontaktuppgifter

Värmlandsarkiv
Box 475
651 11 Karlstad
Telefon: 010- 833 11 71
E-post: varmlandsarkiv@regionvarmland.se
Hemsida: www.regionvarmland.se/kultur/varmlandsarkiv/

Beskrivning

Inventerar och registrerar Närke-Värmlands regemente, Värmlands regemente samt Värmlands fältjägare.

Avgift

Enligt Riksarkivets normer.