Värmlands Soldatreg.

Värmlandsarkiv,  Box 475  651 11 Karlstad

Tfn, 054-701 11 50

Inventerar och registrerar Närke-Värmlands- och Värmlands regemente och Värmlands fältjägare.

E-post: varmlandsarkiv@regionvarmland.se  Hemsida: www.riksarkivet

**************************