Dalregementets Soldatregister

Centrala Soldatregistret,

Lägerhyddan

532 72 Axvall

Tfn. 072 568 31 85

E-post: soldat@soldatreg.se

Hemsida: www.soldatreg.se

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på bankgiro: 5092-2293, eller Swish: 123 209 5313

*************************

Registret har arbetats fram till största delen av P-O Nordell i Falun. När P-O Nordell gick bort överlämnades registret för fortsatt bearbetning till Centrala Soldatregistret.

Totalt innehåller registret ca 95% av de soldater som hört till Dalregementets 8 kompa- nier. Familjeuppgifter har endast fört på de soldater där vi fått uppgifterna från Fritidsforskare med väl angiven källa.