Kontakt

Har du frågor om Centrala Soldatregistret kontakta oss gärna:

Centrala Soldatregistret
Lägerhyddan
532 72 Axvall
Telefon: 072 568 31 85
E-post: soldat@soldatreg.se
Hemsida: www.soldatreg.se
Org nr: 802498-6377

Bankgiro: 5092-2293
Swish: 123 209 5313