Dalslands Soldatregister

Melleruds Museum

Tingshusgatan 1

464 31 Mellerud

Tfn. 0530 132 14

E-post: soldat@mellerudsmuseum.com

  Avg. 40:- pr/akt + frankerat kuvert, vid forskning 50:- timman

****************************************