Upplands Soldatregister

Kontaktuppgifter

Upplands Släktforskare
c/o Roland Skoglund
Apelgatan 3 C
754 35 Uppsala
E-post: soldreg@gmail.com

Beskrivning

Indelt manskap i hela Uppland inventeras och registreras.

Avgift

kostnad 30:- vid E-post förfrågan och i undantagsfall brevförfrågan kostnad 40:-