Upplands Soldatregister

Kontaktuppgifter

Upplands Släktforskare
c/o Roland Skoglund
Apelgatan 3 C
754 35 Uppsala
E-post: soldreg@gmail.com
Hemsida: https://runslingan.nu/soldatregistret-i-uppland/

Beskrivning

Indelt manskap i hela Uppland inventeras och registreras.

Avgift

Kostnad 30:- vid e-post-förfrågan och i undantagsfall brevförfrågan kostnad 40:-