Närkes Soldatregister

Kontaktperson Bengt Hammarström


Villagatan 19   691 41 Karlskoga

Tfn. 0586-365 87

Allt indelt manskap i Närke

E-post: b.hammarstrom@telia.com

Avgift: 40:- pr/akt, vid brevförfrågan frankerat kuvert.

********************************