Länka till oss

Att länka till Centrala Soldatregistret nationella sökdatabas och vår webbplats med information, är mycket viktigt för oss. Det ökar vår synlighet och vi blir lättare att hitta via sökmotorer och länkar från olika webbplatser. Om du har en webbplats, en blogg, sociala medier eller någon annan närvaro på nätet, uppmuntrar vi er att länka till oss. Här nedan är våra länkar. Använd antingen texten nedan som länktext utan kolon eller Centrala soldatregistrets logo som länk. Logon nedan är klickbara till respektive länk.

Centrala soldatregistrets nationella sökdatabas:
https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx

Logo Centrala Soldatregistret

Centrala soldatregistrets webbplats:
https://www.soldatreg.se/

Logo Centrala Soldatregistret