Jönköping Regemente

Kontaktuppgifter

Centrala Soldatregistret
Lägerhyddan
532 72 Axvall
Telefon: 072 568 31 85
E-post. soldat@soldatreg.se
Hemsida: www.soldatreg.se

Beskrivning

En arbetsmarknadsgrupp i Norrköping har byggt upp registret mellan 2011-2012. Det var en grupp av personer som registrerade cirka 35.000 soldater. Registret lämnades över till Björn Lippold och Centrala Soldatregistret under 2013. År 2014 togs det över av en arbetsgrupp i Jönköping med Henrik Johansson som ledare där Centrala Ssoldatregstret äger materialet. Jönköping svarar på frågor och sköter registrering och rensning av dubbletter med mera.

Avgift

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på Bankgiro 5092-2293 eller Swish 123 209 53.13.