Antal sidvisningar, webben 2013-2023

Under de tidigare åren 2000-2003, var Centrala Soldatregistret publicerad på webben via Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) vid Linköpings universitet, fördes ingen besöksstatistik. Under perioden 2004 -2011 publicerades registret via Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) i Linköping och vi har tyvärr inga uppgifter om någon statistik fördes under perioden. Åren 2011-2018 publicerades registret igen via LiU E-Press och från och med 2013 fördes besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Tyvärr har vi inte tillgång till all statistik under perioden men väl antalet sidvisningar som redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Antal sidvisningar åren 2013−2023.*

ÅrAntal sidvisningar
20131.103.028
2014952.932
2015960.336
20161.013.102
2017828.163
2018823.004
2019853.352
2020943.970
20211.033.054
20221.727.896
20231.686.843
*Hösten 2019 fick Linköping University Electronic Press (LiU E-Press), där databasen var publicerad, säkerhetsproblem med Google Analytics på grund av ombyggnad av förlagets webbsida. Universitetets IT-avdelning stängde därför av Google Analytics utan att meddela detta till LiU E-Press. Google Analytics fungerade sporadiskt periodvis under 2020 innan flytten till nya webbsidan https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx. Statistiken för 2019 är såldes mindre än normalt och summan för 2020 är mycket låg. Summan för 2020 har tagits fram genom att slå ihop summorna för 2019 och 2021 och dela dem med två. Det ger ett någorlunda resultat för året trots säkerhetsproblemen men borde naturligtvis vara betydligt högre. Notera att summan för 2021 är hög trots att mätningen startade först den 16 maj.

Diagram 1 nedan visar samma uppgifter som tabell 1 ovan men med ett medeltal av alla besök på vår webbsida med databasen.

Diagram 1. Totalt antal sidvisningar med genomsnitt åren 2013-2023.