Litteratur

Litteraturlistan är skriven i följande ordning per rad: författare, utgivningsår inom parentes, publikationens titel i kursiv stil, utgivningsort samt förlag. Kompletterande information kan förekomma t.ex. ingår i serie, bok eller länk till elektronisk version.

Om Du har förslag till litteratur som behandlar svenska soldater och soldatliv under yngre indelningsverket, skicka gärna ett mail med förslagen till soldat@soldatreg.se så lägger vi till publikationen i listan.

Alnefelt, Rolf (1985), Den indelta armén i Vartofta härad. Västerås.

Ansnes, Kari (red.) (2006). Släktforskarna och Krigsarkivet. Ingår i Meddelanden från Krigsarkivet XIX. Stockholm: Krigsarkivet. https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/sth/sl%C3%A4ktforskarna_o_kra.PDF (hämtad 2021-05-07).

Bergström, Otto (1891). Kongl. invalidinrättningen på Ulriksdal: Anteckn:r. Stockholm: P. A. Norstedt & S:r.

Bäck, Kalle (2008). Sverigebilden: en historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader eller Hem och hus: bebyggelseförändringar på landsbygden 1840-80. Borensberg: Noteria.

Clemensson, Per (sammanställd) (1995). Soldatforskning: en kort handledning. Stockholm: Krigsarkivet.

Collin, Carl Gustav (1983). Knektar i Konga kompani. Nässjö: Författaren.

Cronberg, Olof (2018). Gamla tiders sjukdomsnamn. Solna: Sveriges släktforskarförbund.

Ekman, Carl (1962). Amiralitets-armbössan och amiralitets-krigsmanskassan: historik. Karlskrona: Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Englund, Peter (1988). Poltava. Stockholm: Atlantis.

Ericson, Lars (1995). Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Lund: Historiska media.

Ericson Wolke, Lars (2020). Soldatforska. Solna: Sveriges släktforskarförbund. Andra omarbetade upplagan. Ingår i Serien Sveriges släktforskarförbunds handböcker Nr. 4.

Ericson, Lars & Gäfvert, Björn (1989). Med spade och gevär. Stockholm: Krigsarkivet.

Ericson, Lars & Gäfvert, Björn (1989). Meddelanden från Krigsarkivet XII. Stockholm: Krigsarkivet.

Ericson, Lars & Lippold, Björn (1988). Knektaliv. Tolv episoder ur den västgötske soldatens vardag i äldre tider. Skövde.

Ericson, Lars & Lippold, Björn (1995). Karlsborgsliv: episoder ur en fästnings och dess invånares vardag i gångna tider. Järna: Cradle Publ.

Forsberg, Carl David (1844). Stadganden rörande rotehållaren och soldaten wid indelta infanteri-regementerne. Stockholm: P. A. Norstedt & söner.

Garland, Sven-Olof (1992). Båtsmän i Roslagen. Norrtälje: Lang & Rosén.

Grill, Claes (1978). Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. Band 1-2. Redaktör och utgivare: Landsarkivet i Göteborg och Genealogisk ungdom. Finns som nyutgåvor/nytryck från 1978 och framåt. Finns även fritt tillgänglig via Riksarkivet.

Guillemot, Agneta (1986). Rask, Resolut, Trogen. De indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället. Doktorsavhandling, Umeå universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100371 (hämtad 2021-05-03).

Hildebrand, Sune (1918). Karl XI:s almanacksanteckningar. Stockholm: Norstedt.

Hjord, Bengt (red.) (1988). Båtsmän, ryttare & soldater: släktforskaren och de militära källorna. Göteborg: Sveriges släktforskarförbund. Ingår i serien Släkthistoriskt forum, 88:5.

Johansson, Mats (2012). Hannibals eld.

Johansson, Mats (2013). Lön från Skogane. Kil: Löntorpet, cop.

Johansson, Mats (2015). Lönn han går hem han: Värmlands regementes historia. Kil: Löntorpet.

Josefsson, Arnold (1985). När ja kom te hea. Beväringsvisor från Skaraborg. Skövde: Karlstedts bokhandel i samarbete med Musik i väst.

Karlén, Karl-Erik (1975). Båtsmanshållet i Västergötland och Bohuslän.

Kreüger, Sten (1975). Om soldatnamn. Stockholm: Seelig.

Kumm, Elfred (1949). Indelt soldat och rotebonde. Stockholm: LT:s förlag. Finns även som ljudbok.

Lagerkranz, Gunnar (1988). Svenska sjukdomsnamn i gångna tider. Bromma: Sveriges släktforskarförbund.

Lippold, Björn (1987). ”Så lokaliseras ett soldattorp”. Ingår i Bygd och natur, 1987:5-6, s. 25-27. Stockholm: Sveriges hembygdsförbund.

Lippold, Björn (1988). ”Soldatforskning och muntlig tradition”. Ingår i Båtsmän, ryttare & soldater, Bengt Hjord (red.), s. 71-78. Serie: Släkthistoriskt forum, 88:5. Göteborg: Sveriges släktforskarförbund.

Lippold, Björn (1989). ”Soldatinventering i Skaraborg”. Ingår i Meddelanden från Krigsarkivet, s. 27-40. Stockholm: Krigsarkivet.

Lippold, Björn & Ericson Wolke, Lars (2001). Soldatforskning: kort handledning. Stockholm: Krigsarkivet.

Lippold, Björn (2005). Knekten i helg och sôcken. Skara: Föreningen för Västgötalitteratur. Finns även som talbok (2007).

Lippold, Björn (2009). Soldatliv: 859 Band å di andre knekta. Illustrerad. Skara: Föreningen för Västgötalitteratur.

Lippold, Björn (2012). Livet på soldattorpet. Ingår i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2011/2012, s. 101-106.

Ljungström, Jan G (1988). Den indelte soldaten: en presentation av soldatlivet förr.

Norman, Hans, Sören Klingnéus & Lars-Otto Berg (1989). Närkingar i krig och fred. Soldater och militär organisation i Örebro län. Örebro: Stift.

Olsson, Kjell (1933). Det gotländska båtsmanshållet 1646−1887. Visby: Ödin/Hanseproduktion.

Ottander, Catharina (red.) (2003). En fyrk per daler: pensioner i ett historiskt perspektiv. Utgiven i samband med SPV:s 40-årsjubileum. Stockholm: Page One Publishing.

Petersson, Erik (2017). Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780. Doktorsavhandling, Linköpings universitet. Linköping: Linköping University Electronic Press. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-122497 (hämtad 2021-07-05).

Petri, Olaus (1958). Kungl. Första livgrenadjärregementets historia D. 3 Östgöta infanteriregemente under Karl XI och Karl XII. Stockholm: P. A. Norstedts & Söners förlag.

Quennerstedt, Axel (1887). Indelte soldaten: Erinringar från lägerlif och hemlif på roten. Stockholm: Fahlcrantz & K.

Rehn, Siv (2007). Gumboda Hed: Den indelte soldaten, verksamheten och bygden. Stockholm: Probus.

Rehnberg, Mats (1967). Vad ska vi göra med de blanka gevär? Femton kapitel ur soldaternas liv. Stockholm : Nordiska muséet. Finns även som talbok (2007).

Rehnberg, Mats (1960). Livgardisten han kommer till Gud. Stockholm: Nordiska museet.

Rosén, Jerker (1963). Det karolinska skedet: Karl XI:s och Karl XII:s tid. Lund: Gleerup.

Schön, Ebbe (2011). Kungar, krig och katastrofer. Vår historia i sägen och tro. Stockholm: Hjalmarson & Högberg. 4:e omarbetade och utökade upplagan. Finns även som talbok (2008).

Sjögren, Carl & Ridderstolpe, Gustaf (1939). Arméns pensions- och änkekassor 1757-1937. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Stenhammar, Waldemar (1932). Kungl. Andra livgrenadjärregementet Livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1791-1816. Linköping.

Svensson, Stig Olof (1985). Eksjö stad och Ränneslätt: en jubileumsskrift till Norra Smålands regementes kamratförenings 40-årsjubileum. Eksjö: Kamratföreningen.

Svensson, Stig Olof (1989). Kungl. Jönköpings regemente och Skillingaryd. Utgiven av kamratföreningen Norra Smålands regemente 1989 vid 75-årsminnet av när gamla I12 lämnade sin lägerplats i Skillingaryd 1914. Eksjö: Kamratföreningen.

Wahlberg, Evert (1982). Indelningsverket vid Södermanlands regemente. Strängnäs: författaren.

Åberg, Alf (1958). Karl XI. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Åberg, Alf & Göransson, Göte (1976). Karoliner. Stockholm: Trevi.

Åberg, Alf (1978). Karolinerna i fält och familjerna därhemma. Ingår i Karolinska förbundets årsbok. Stockholm: Karolinska förbundet.

Åberg, Alf (1991). Fångars elände. Karolinerna i Ryssland 1700−1723. Stockholm: Natur och kultur. Även publicerad online av Litteraturbanken.se.

Ågren, Sven (1922). Karl XI:s indelningsverk för armén: Bidrag till dess historia 1679−1697. Doktorsavhandling, Uppsala universitet.