Sponsorer

ArkivDigital
Centralgatan 1
548 73 Lyrestad
https://www.arkivdigital.se/

Garnisonsmuseet Skaraborg
Lägerhyddan
532 72 Axvall
Tfn: 0511-41 42 82
www.garnisonsmuseet.se

Stiftelsen Grevillis Fond
https://grevillisfond.nu/

Öppna Kanalen Skövde
https://www.oppnakanalenskovde.se/