Forskning

Militärhistoria är en del av vårt nationella kulturarv och ingår i en komplex mänsklig verksamhet i vårt förflutna. Vi har därför skapat denna sida, där vi ämnar publicera intressant, värdefull information och analyser om forskning kring indelta soldater, hans liv, hans familj, hans bostad men även vad som hände honom och familjen efter avskedet. Grundtanken är att det publicerade materialet ska vara fritidsforskarna till gagn i deras forskning kring sina förfäder men också vara en inspiration för vår yngre generation att börja forska om indelta soldater och intressera sig för historia som ämne allmänhet.

Rotekista
Bild 1. Rotekista för soldat no 29 Tjust kompani. Brunmålad kista med texten ”Tjust Comp no 29” på locket. Kistan har smidda handtag på kortsidorna. Inuti ett mindre fack på ena kortsidan. Kistan har tillhört soldat no 29 i roten Lilla Örsäter, Åtvidabergs socken, Tjust kompani, Andra Livgrenadjärregementet, Östergötland. I Rotekistan förvarades soldatens uniform med tillbehör. Kistan förvarades hos Rotehållaren och uniformen fick bara användas vid mobilisering eller när soldaten ryckte in till möten.
Foto från Linköpings Garnisonsmuseums samlingar, överfört till Armémuseums samlingar den 27 juni 2019.

Upphovsrätt

Bild 1 publicerad under Creative Commons-licensen  Erkännande (CC BY).