Om oss

Centrala Soldatregistret (CS) är ett nationellt projekt som samordnar alla lokala soldatregister i Sverige. Alla lokala register publiceras via en gemensam portal i en internetbaserad sökdatabas och är fritt tillgänglig för alla. Allt arbete med registrering av soldater, torp, hustrur och barn, sker ideellt av de lokala registren som kan bestå av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige.

Huvudsyftet med registreringen är att förteckna soldater från yngre indelningsverket upp till distinktionskorprals grad mellan åren 1682 till 1901. Ytterligare ett ändamål med registret är att samla de lokala registren och via Internet skapa en gemensam portal för forskning på indelta soldater och deras familjer. Släkt- och hembygdsforskare bidrar generöst med uppgifter om både soldaten och hans närmaste familj. Uppgifter om vem som lämnat informationen finns angivet i registret.