Sök soldat

Genom att klicka på Sök i databasen här nedan kommer du till vår databas på webben.

Sök i databasen >>>

Borgundatorpet
Bild 1. Borgundatorpet, soldattorp nr 96, ligger i Borgunda socken, Falköpings kommun. Soldattorpet flyttades på 1940-talet av Elsa Lindblom till Brobacka.
Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av lokala register som kan bestå av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret som sedan publiceras online.
 
Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901. Databasen är inte komplett utan nya soldater registreras kontinuerligt och nya uppgifter tillkommer om redan registrerade soldater. Tyvärr förekommer dubbletter i databasen men dessa dubbletterna tas bort vid den ständiga bearbetningen av de lokala registren. Vid respektive lokalt soldatregister kan det finnas ytterligare uppgifter om soldaten eller torpet. Kontakta därför det lokala registret för mer information. Kontaktuppgifter till det lokala registret finns i det nationella registret under respektive soldat.
 
Urvalet av sökbara fält i databasen är begränsat av upphovsrättsliga skäl. De lokala registren äger upphovsrätten till sina respektive register och det nationella registret omfattas av svensk upphovsrättslag.
 
Centrala Soldatregistret stöds genom bidrag från Stiftelsen Grevillis Fond och drivs av den ideella föreningen Föreningen Centrala Soldatregistret  (kontakta via mejl soldat@soldatreg.se).