Sök soldat

Klicka på knappen Sök i soldatregistret nedan och du får utan kostnad tillgång till cirka 500.000 indelta soldater från hela Sverige.

Borgundatorpet
Bild 1. Borgundatorpet, soldattorp nr 96, ligger i Borgunda socken, Falköpings kommun. Soldattorpet flyttades på 1940-talet av Elsa Lindblom till Brobacka. Soldattorpet är uppfört i både trä och sten. Den högra delen i sten inhyser troligen boskapen medan byggnaden i trä är själva bostaden. Taket är av torv.
Foto från Garnisonsmuseet Skaraborgs fotosamling.

Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av lokala register som kan bestå av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret som sedan publiceras online.

Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901. Databasen är inte komplett utan nya soldater registreras kontinuerligt och nya uppgifter tillkommer om redan registrerade soldater. Tyvärr förekommer det dubbletter i databasen men dessa tas efter hand bort av de lokala registren vid den ständiga registervården.

Vid respektive lokalt soldatregister kan det finnas ytterligare uppgifter om soldaten eller torpet. Den kan även finnas fotografier på torpet, soldaten eller familjen. Kontakta därför det lokala registret för mer information. Kontaktuppgifter till det lokala registret finns i det nationella registret under respektive soldat under rubriken Kontaktinformation. Under kontaktinformationen finns även uppgifter om eventuella kostnader som de lokala registren tar ut för att få ta del av extra uppgifter om torpen, soldaten och soldatens familj.

Urvalet av sökbara fält i databasen är begränsat av upphovsrättsliga skäl. De lokala registren äger upphovsrätten till sina respektive register och det nationella registret omfattas av svensk upphovsrättslag. 

Centrala Soldatregistret stöds genom bidrag från Stiftelsen Grevillis Fond och drivs av den ideella föreningen Föreningen Centrala Soldatregistret  (e-post:  soldat@soldatreg.se).

Relaterade sidor:
Lokala register
Hur det började
Om databasen
Soldatregistret på webben