Antal personposter

Centrala Soldatregistret innehåller inte bara soldater utan även hustrur och barn. För att få anställning som soldat måste soldaten vara gift och var han ogift, måste han gifta sig inom tre månader. Det betyder att soldaten bildade familj och uppgifterna om soldatens familj finns i de lokala registren.

Antalet soldater har minskat för åren 2021 och 2022 jämfört med tidigare år. Orsaken är bland annat att dubblettposter och värvat manskap har avlägsnats ur registren. Det ständiga kvalitetsarbetet gör att antalet poster kan komma att variera.

Tabell 1. Totalt antal personposter i Centrala Soldatregistrets lokala databaser fördelat på soldater, hustrur, barn samt totalt.

ÅrSoldaterHustrurBarnTotalt antal personposter
2017505.267124.678352.709982.654
2018519.993127.995386.6841.034.672
2019520.364113.763369.856100.3983
2020*
2021462.599132.480380.470975.549
2022466.530133.529382.334982.393
2023465.520135.025386.782987.327
Källa: De lokala soldatregistren genom sammanslagning av poster.
*På grund av sjukdom uppdaterades inte registret år 2020.

Diagram 1 nedan visar samma uppgifter som tabell 1 ovan men med staplar.

Diagram 1. *Totalt antal personposter i Centrala Soldatregistrets lokala databaser fördelat på soldater, hustrur, barn samt totalt.

Antal personposter i databasen 2017-2023

Källa: De lokala soldatregistren registren genom sammanslagning av poster.
*Uppgifter saknas för år 2020 eftersom registret inte uppdaterades det året på grund av sjukdom.