Älvsborgs Soldatregister

Centrala Soldatregistret 

Lägerhyddan

532 72 Axvall

E-post. soldat@soldatreg.se

Hemsida: www.soldatreg.se

Tfn. 072 568 31 85

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på Bankgiro: 5092-2293, eller Swish: 123 209 5313

*************************

Registret bygger på den registrering som Nils-Olof & Kerstin Olofsson genomförde tillsammans med ett antal intresserade släktforskare i Älvsborg. Detta material har sedan av Centrala Soldatregistret kompletterats med inkommit material.

 Registret för Vedens Kompani har Britt Hagman från Örby genomfört en stor del av registreringen av.