Styrelsen

Centrala Soldatregistret administreras av en styrelse där följande personer ingår:

Henrik Johansson
Ordförande
Claus Lippold
Vice ordförande
Sven-Olof Ask
Kassör
Anders Brissman
Sekreterare
Jan-Erik Sjöholm
Ledamot
Mariann Nordahl
Ledamot
Christer Bengtsson
Ledamot
Ulf Borg
Ledamot