Styrelsen

Centrala Soldatregistret administreras av en styrelse där följande personer ingår:

Henrik Johansson
Ordförande

Sven-Olof Ask
Kassör

Jan-Erik Sjöholm
Ledamot

Christer Bengtsson
Ledamot

Claus Lippold
Vice ordförande

Anders Brissman
Sekreterare

Mariann Nordahl
Ledamot

Ulf Borg
Ledamot