Referera till oss

Om Du har skrivit om oss i en artikel, kapitel i bok, i sociala medier eller i någon annan form av publikation och hämtat uppgifter från vår webbplats eller från soldatregistret på webben, är vi tacksamma om Du gör en referens till våra sidor som källa. Här nedan följer exempel hur Du refererar till oss.

Referera till vår webbplats

Antag att Du har använd vår sida om soldatnamn som källa. En referens till sidan kan skrivas på två olika sätt beroende på om referensen ska ingå i en fotnot eller i en referenslista.

Fotnot och referenslista
Centrala Soldatregistret, Soldatnamn, https://www.soldatreg.se/indelningsverket/soldatnamn-i-det-yngre-indelningsverket/, hämtad 2022-11-22.

Referera till databasen på webben

En referens till Centrala Soldatregistrets databas på webben ska innehålla databasen namn, årtal för databasens publicering, länk till databasen samt datum när länken hämtades.

Observera att årtalet ska vara årets, i detta fall 2022, eftersom databasen uppdateras en gång per år, ska det senaste årets uppdatering anges i fotnoten/referensen.

Länka aldrig till en enskild post i databasen. Länken kommer att brytas när den årliga uppdateringen av databasen sker eftersom samtliga poster, vid uppdateringen, får ett nytt individuellt nummer och det gamla numret blir ogiltigt. Länka alltid enligt nedan exempel.

Fotnot och referenslista
Centrala Soldatregistret. 2022.  https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx, hämtad 2022-22-22.