Västerbotten Soldatregister

Centrala Soldatregistret

Lägerhyddan

532 72 AXVALL

E-post: soldat@soldatreg.se

Hemsida: www.soldatreg,se

Tfn: 072 568 31 85

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på Bankgiro: 5092-2293, eller Swish: 123 209 5313

********************************

Registrerar manskap från Västerbottens regemente