Västerbotten Soldatreg.

Västerbottens Soldatregister

Centrala Soldatregistret

Lägerhyddan

532 72 AXVALL

Tfn: 072 568 31 85

Registrerar manskap från Västerbottens regemente

E-post: soldat@soldatreg.se

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på bankgiro: 5092-2293.

********************************