Släktforskardagarna i Skövde

Släktforskardagarna i Skövde 2022

Årets tema vid Släktforskardagarna i Skövde var Skaraborg – från viking till soldat och Centrala Soldatregistret hade naturligtvis sin givna plats på mässan. Det blev en stor publikframgång för oss och det var stundtals trängsel vid vår monter. Frågorna var många och intressanta och det är inte så konstigt när nästan alla släkter har en indelt soldat.

Centrala Soldatregistrets monter släktforskardagarna i Skövde 2022
Ett nedslag i vår välbesökta monter under släktforskardagarna. På bilden syns från vänster, bakom disken, Sven-Olof Ask, Jan-Erik Sjöholm och i ljusblå skjorta framför disken, Henrik Johansson.
Foto: Claus Lippold, 2022.

Vår vice ordförande Claus Lippold höll föredrag om den lille soldaten i det stora försvaret med titeln Stackell och di andre knekta. Claus talade om hur hela projektet med Centrala Soldatregistret började med registreringen av indelta soldater från det yngre indelningsverket. Han visade hur man enkelt söker och hittar i Centrala soldatregistrets sökdatabas på webben. Vidare berättade han vilken information det går att få från de lokala registren och visade på exempel med några soldat- och torpakter med uppgifter om soldaten, hans familj och torpet han bodde på. Det publika intresset var stort och föreläsningssalen var i det närmaste fullsatt. Claus blev intervjuad av Släktforskarförbundets tidning Rötter.

Claus Lippold håller fördrag om den lille soldaten i det stora försvaret.
Claus Lippold håller föredrag om Centrala Soldatregistret med namnet Stackell och di andre knekta. Intresset var stort och salen var fullsatt så när som på några stolar. Foto: Jan-Erik Sjöholm, 2022.

Centrala Soldatregistrets monter var väl tilltagen med böcker till försäljning och kunniga funktionärer som hjälpte besökarna att hitta rätt i databasen och i litteraturen. Böcker om Västergötland såldes i stort antal och Björn Lippolds bok Knekten i helg och sôcken såldes slut. De vanligaste frågorna var bland annat om Centrala Soldatregistret innehåller hela Sveriges knektar, frågor om båtsmän samt hur hittar man soldattorpet?

Vy över Centrala Soldatregistrets monter.
Vår monter var välbesökt under hela mässan och intresset för den indelte soldaten var stort. En vy över vår monter med ett antal intresserade släktforskare som vill veta mer om sina anförvanter i Indelningsverket. Längst till höger syns Henrik Johansson vid datorn. Foto: Claus Lippold, 2022.

Efter ett par år utan att kunna träffas var årets släktforskarträff efterlängtad och det märktes också av döma av trängseln bland besökarna och den jovialiska stämningen. Alla syntes trivas i folkmyllret och inte så konstigt när man äntligen kan byta ut digitala möten mot fysiska.