Kontakter

Centrala Soldatregistret

 Lägerhyddan

532 72 Axvall

Tfn. 072 568 31 85

E-post: soldat@soldatreg.se

Hemsida: soldatreg.se