Södermanland Soldatregister

Kontaktperson: Anders Halldén

Ostra handel

635 08 Eskilstuna

Tfn. 073 226 14 56

E-post: hallden.anders@hotmail.com

Soldatakterna är avgiftsfria men eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för bidrag.
Vid forskning tas en avgift på 150 kr/timme

******************************************