Södermanlands Soldatregister

Kontaktuppgifter

Anders Halldén
Axnäs Lönnbacka
635 20 Eskilstuna
Telefon: 073 226 14 56
E-post: hallden.anders@hotmail.com

Beskrivning

Registret omfattare soldater i Södermanlands regemente och omfattar 8 kompanier.

Avgift

Vid forskning tas en avgift på 150 kr/timme. Soldatakterna är avgiftsfria men eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för bidrag.