Gotlands Soldatregister

Kontaktuppgifter

Landsarkivet Visby
Brovägen 27, 621 41 Visby
Telefon: 010-476 88 00
E-post: riksarkivet@riksarkivet.se
Hemsida: https://bestall.riksarkivet.se/sv/ovriga-bestallningar

Beskrivning

Originalet till den information som finns i Centrala Soldatregistret är ett pappersbaserat register. Både i detta register och i det digitala registret saknas fördubblingsbåtsmännen i Visby.

Originalet gjordes, enligt uppgift av Jan Östergren, sektionschef för Riksarkivet Visby och dåvarande landsarkivarie för den numera upphörda myndigheten Landsarkivet i Visby, av en medarbetare på landsarkivet mestadels i tjänsten. Medarbetaren i fråga har därefter skänkt de delar som eventuellt gjordes utanför tjänsten till Landsarkivet i Visby.

Avgift

Vid förfrågan på mail ange Gotland samt soldatens namn och aktnummer. Pris Enligt Riksarkivets taxa