Gotlands Soldatregister

Kontaktuppgifter

Landsarkivet Visby
Brovägen 27, 621 41 Visby
Telefon: 010-476 88 00
E-post: forskarservice.vila@riksarkivet.s
Hemsida: www.riksarkivet.se

Beskrivning

Indelta gotländska båtsmanshåll och de gotländska båtsmanstorpen.

Avgift

Enligt riksarkivets taxa.