De sista knektarna

Av Peter Berkesand

Den siste verksamme indelte soldaten var nummer 4 Knut Ramén. Han föddes den 13 maj 1880 i Villberga socken och avled den 21 maj 1973 i Hacksta församling. Ramén tillhörde Helgesta rote, Hacksta socken, Enköpings kompani vid Upplands regemente. Ramén antogs som soldat den 7 februari 1899 och trots mycket hög ålder fullgjorde han fortfarande sina kontrakterade repetitionsövningar vid Upplands regemente, I8 (från 1957 Upplands signalregemente, S1), i Uppsala ända till år 1971. Ramén tilldelades Svärdsmedaljen 1929 och Vasamedaljen 1943. Vid 93 års ålder avled han den 14 maj 1973 och begravdes under militära hedersbetygelser i Hacksta kyrka den 21 maj 1973.

Korpralerna Ramén och Blom.
Bild 1. Upplands Regementes sista två indelta soldater, korpralerna Ramén (till vänster) och Bohm (till höger), fotograferade utanför soldattorpet på Polacksbacken i Uppsala.
Foto från Telemuseums fotosamling.
Axel Ljung fotograferad på Skaraborgs regemente P4 350-årsjubileum den 9 maj 1981
Bild 2. Axel Ljung fotograferad på Skaraborgs regemente P4 350-årsjubileum den 9 maj 1981.
Foto från Garnisonsmuseet Skaraborgs fotosamling.

Den siste levande indelte soldaten i Sverige var nummer 483 Axel Ljung vid Vartofta Kompani, Skaraborgs regemente. Han föddes den 20 juli 1883 i Velinga socken. Axels fullständiga namn var Axel Einar Wahl men fick soldatnamnet Ljung när han 18 år gammal antogs som soldat den 13 april 1901. Under sin tjänstgöringstid blev han befordrad till korpral vid regementet den 1 maj 1920 och till furir den 13 december 1933. Den 12 mars 1929 fick han Svärdsmedaljen i guld ”för lång och gagnande tjänstgöring”. Ljung var den siste soldaten i Sverige som erhöll pension från Vadstena krigsmanshuskassa. Efter 41 tjänstgöringsår fick han den 15 november 1942, vid 59 års ålder, avsked från det militära. Axel Ljung avled den 9 augusti 1983 i Floby. Han blev hundra år.

Bild 1 är publicerad under Creative Commons-licensen Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika (CC BY-NC-SA)

Bild 2 är publicerade under Creative Commons-licensen Erkännande-IckeKommersiell (CC BY-NC)

Referenser

Alnefelt, Rolf (1985). Den indelte armén i Vartofta härad, s. 473. Västerås: R. Alnefelt.

Centrala Soldatregistret. 2022.   https://soldat.elektronikhuset.it/soldatregister/search.sv.aspx, hämtad 2022-10-11.

Ericson, Lars (2002). Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Lund: Historiska media.

Indelningsverket, Skaraborghs Historiska Infanterie Regemente, http://www.shir.se/rgm_indelningsverket.html.

Indelningsverket. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Indelningsverket