Tipsa oss

De lokala soldatregistren har forskat fram och registrerat informationen om den indelte soldaten och hans familj. Det är ett mödosamt och tidskrävande arbete som säkert alla fritidsforskare är väl medvetna om. Registreringsarbetet kräver noggrannhet och tålamod men trots detta kan det tyvärr förekomma fel i forskningen. Det flesta felen brukar oftast bero på tolkningsfel på grund av oläslig handstil, feltolkning av ord eller uttryck, felaktig registrering eller felstavning i källan, fel via transkription eller kopiering från andra dokument för att nämna några vanliga varianter av fel som kan förekomma.

Många av de uppgifter vi har om den indelte soldaten har släkt- och hembygdsforskare generöst delat med sig av från sin forskning. Vi är därför mycket tacksamma för all hjälp vi kan få av alla entusiastiska fritidsforskare så att vi kan tillföra databasen med nya eller kompletterande information om den indelte soldaten, hans torp och familj samt rättelser av felaktigheter.

Vår högsta ambition är att databasen ska hålla så hög kvalité som möjligt.

Uppgifter om soldaten

Vid nya uppgifter ange källan till uppgifterna när Du sänder materialet till oss. Vid komplettering av redan befintliga soldater ange soldatens aktnummer i mailet så blir det mycket enklare att hitta soldaten och rätta posten. Källan, som uppgifterna kommer från, registreras också i databasen. Skicka uppgifterna till oss via e-post soldat@soldatreg.se.

Uppgifter om torpet

Det kan gälla uppgifter som torpets namn, om torpet är kvar, rivet, flyttat, ombyggt eller har ladugård, källare, brunn eller trädgård med mera. Skicka uppgifterna via e-post soldat@soldatreg.se. Ange källan till uppgifterna. Dessa är viktiga ur kvalitetssynpunkt och källan registreras också i databasen. Glöm inte att ange torpnumret så att vi lättare kan hitta torpet och komplettera de nya uppgifterna.

Uppgifter om familjen

Den indelte soldaten hade en familj med hustru och barn. Uppgifter om den indelte soldatens familj är därför mycket värdefulla. Soldatens föräldrar och syskon ingår även i familjen. Skicka uppgifterna via e-post till soldat@soldatreg.se. Glöm inte att ange soldatens aktnummer så blir det lättare att hitta soldaten samt källan varifrån uppgifterna är hämtade.