Komplettera Akt

De lokala soldatregistren har forskat fram och registrerat informationen om den indelte soldaten och hans familj. Många av de uppgifter vi har om den indelte soldaten har släkt- och hembygdsforskare generöst delat med sig av från sin forskning. Vi är därför mycket tacksamma för all hjälp vi kan få av alla entusiastiska fritidsforskare så att vi kan tillföra databasen med nya eller kompletterande information om den indelte soldaten, hans torp och familj samt rättelser.

Vi har tagit fram två blanketter, en för soldaten med familj och en för torpet, som Du kan ladda ned, fylla i och skicka till oss. Blanketterna är i RTF-format och fungerar i de allra flesta ordbehandlingsprogram. Om Du har uppgifter om soldaten och dennes familj, ladda ned någon av blanketterna nedan (den blå respektive röd knapp) och fyll i uppgifterna. Skicka sedan blanketterna till oss via mail soldat@soldatreg.se.

Vår högsta ambition är att databasen ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Uppgifter om soldaten och familjen

Vid komplettering av uppgifter om redan befintliga soldater fyll i soldatens aktnummer i blanketten så blir det mycket enklare att hitta soldaten och komplettera posten. Den indelte soldaten hade en familj med hustru och barn och uppgifter om den indelte soldatens familj är därför mycket värdefulla. Även soldatens föräldrar och syskon ingår i familjen. Glöm inte att ange källan som uppgifterna kommer från. Källan registreras i databasen. Skicka blanketten till oss via mail soldat@soldatreg.se.


Uppgifter om torpet

Vi tar gärna emot kompletterande uppgifter om torpet. Det kan gälla uppgifter som torpets namn, om torpet är kvar, rivet, flyttat, ombyggt eller har ladugård, källare, brunn eller trädgård med mera. Skicka uppgifterna via e-post soldat@soldatreg.se. Ange källan till uppgifterna. Dessa är viktiga ur kvalitetssynpunkt och källan registreras också i databasen. Glöm inte att ange torpnumret så att vi lättare kan hitta torpet och komplettera de nya uppgifterna.