Tipsa oss

Nya uppgifter eller kompletterande uppgifter

Uppgifter om soldaten

Mycket av uppgifterna vi har om den indelte soldaten kommer från släkt- och hembygdsforskare. Om du har information om en soldat och som saknas i databasen eller om du hittar uppgifter i databasen som är felaktiga, skicka gärna ett mail till oss så lägger vi till eller rättar uppgifterna. Vid nya uppgifter ange arkivsignum/källan till uppgifterna när Du sänder oss materialet. Vid komplettering av redan befintliga soldater ange soldatens aktnummer i mailet så blir det mycket enklare att hitta soldaten och rätta posten. Källan, som uppgifterna kommer från, registreras också i databasen. Skicka uppgifterna till oss via e-post soldat@soldatreg-se. Vår ambition är att databasen ska hålla så hög kvalité som möjligt.

Uppgifter om torpet

Om du har uppgifter om torpet, kompletterande eller helt nya, tar vi tacksamt emot dessa också. Det kan gälla uppgifter som torpets namn, om torpet är kvar, rivet, flyttat, ombyggt eller har ladugård, källare, brunn eller trädgård med mera. Skicka uppgifterna via e-post soldat@soldatreg.se. Ange källan till uppgifterna. Dessa är viktiga ur kvalitetssynpunkt och källan registreras också i databasen. Glöm inte att ange torpnumret så att vi lättare kan hitta torpet och komplettera de nya uppgifterna.