Bohusläns Soldatregister

Kontaktuppgifter

Centrala Soldatregistret
Lägerhyddan
532 72 Axval
Telefon : 072 568 31 85
E-post: soldat@soldatreg.se
Hemsida: www.soldatreg.se

Beskrivning

Ett antal hembygdsföreningar i Bohuslän och pensionerade militärer har gjort grunden till registret som också skrivit ett antal böcker om regementet och soldaterna. Totalt är det 10 st böcker som utgivits.

Det finns många bilagor i dessa böcker även kartkoordinator var soldattorpen ligger eller har legat. Innan Centrala Soldatregistret övertog databasen , fanns den tillgänglig på Bohusläns försvarsmuseum i Uddevalla.

Centrala Soldatregistret tog över registret 2019 och Anders Brissman sköter idag registreringen samt kompletteringar och registrering av soldater för Centrala Soldatregistret.

Det innehåller allt indelt manskap i bohuslän.

Avgift

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på bankgiro 5092-2293 eller Swish 123 209 53 13.