Bohusläns Soldatregister

Centrala Soldatregistret

Lägerhyddan

532 72 Axvall

Tfn.  0725683185

E-post: soldat@soldatreg.se

Hemsida: www.bohuslans-forsvarsmuseum.se

www.soldatreg.se

Allt indelt manskap i Bohuslän.

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på bankgiro: 5092-2293, eller Swish: 123 2095313

****************************************