Bohusläns Soldatregister

Kontaktuppgifter

Centrala Soldatregistret
Lägerhyddan
532 72 Axval
Telefon : 072 568 31 85
E-post: soldat@soldatreg.se
Hemsida: www.soldatreg.se

Beskrivning

Registret innehåller allt indelt manskap i Bohuslän.

Avgift

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på bankgiro 5092-2293 eller Swish 123 209 53 13.