Välkommen till Centrala Soldatregistret

Den lilla soldaten i det stora försvaret

Centrala Soldatregistret gör din släktforskning enklare och smidigare. Upptäck din historia och res i tiden med hjälp av vår webbaserade databas. Du är bara några klick från att enkelt hitta Din anfader. Centrala Soldatregistrets databas innehåller för närvarande omkring 500 000 poster med indelta soldater och blir därmed en ovärderlig källa för fritidsforskare. De lokala soldatregistren kan hjälpa Dig med kompletterande uppgifter om Din anförvant. Vårt mål är att det ska vara enkelt att hitta den lilla soldaten i det stora försvaret. Läs mer på sidan om databasen.

Bidra med uppgifter

Vi är mycket tacksamma om Du som fritidsforskare bidrar till soldatforskningen genom att till Centrala Soldatregistret skicka in uppgifter Ni forskat fram om den indelte soldaten i Er släkt, om dennes familj eller andra värdefulla uppgifter som kan vara till nytta i forskningen. Det kan vara information från militära eller andra källor som t.ex. kyrkboksmaterial med mera. Läs mer på Tipsa oss.

Centrala Soldatregistrets webbsida

Hösten 2018 inleddes diskussioner om att utveckla Centrala Soldatregistret webbsida. Av förklarliga skäl kom detta arbeta att avstanna under en längre tid men har nu återupptagits. Vi kommer att fortsätta arbetet med webbsidan genom att publicera relevant och efterfrågad information kring de indelta knektarna. Hör gärna av er till soldat@soldatreg.se med synpunkter på webbsidan.

Nyheter

En ny viktig sida på vår webb är Nyheter och Nyhetsarkiv. Under dessa rubriker publicerar vi de senaste nyheterna och de arkiverade nyheterna.

Om oss

Rubriken Om oss handlar precis vad den säger – om oss. Här finns information hur Centrala Soldatregistret administreras, hur det började, om databasen, vilka regementen som ingår i databasen, sponsorer för att nämna några rubriker.

Forskning

Under rubriken Forskning kommer vi efterhand att publicera värdefull information om forskning kring indelta soldater. Här finns även en ordlista över vanligast förekommande militära benämningar, en litteraturlista som ni som fritidsforskare kan bidra till samt länkar till externa aktörer.