Välkommen till Centrala Soldatregistret

Den lilla soldaten i det stora försvaret

Centrala Soldatregistret gör Din släktforskning enklare och smidigare. Upptäck Din släkthistoria och res i tiden med hjälp av vår webbaserade databas. Du är bara några klick från att enkelt hitta Din anfader bland indelta soldater. Centrala Soldatregistrets databas innehåller för närvarande omkring 500 000 poster med indelta soldater och blir därmed en ovärderlig källa för fritidsforskare. De lokala soldatregistren kan hjälpa Dig med kompletterande uppgifter om Din anförvant.

Vårt mål är att det ska vara enkelt att hitta den lilla soldaten i det stora försvaret. Läs mer på sidan Om databasen.

Nyheter

Hallands släktforskarförening 40 år

Hallands släktforskarförening firade sina 40 år genom att arrangera släktforskardagar den 1-2 oktober 2022. Centrala Soldatregistret var en av de 16 utställare på Halmstads Arena. Utöver utställarna medverkade 11 föreläsare. Vår medverkan var mycket uppskattad av besökarna som fick hjälp att hitta släktingar bland de indelta soldaterna. Fler bilder och text finns på vår sida om Evenemang.

Centrala soldatregistrets webbsidor

Nu på engelska/Now in English

Centrala Soldatregistrets webbplats www.soldatreg.se har nu en engelsk text under fliken In English. Här har vi samlat den viktigaste informationen om vår verksamhet och sökdatabasen på webben.

The Central Soldier Register’s website www.soldatreg.se is now partly available in English. Click the In English tab. Here we have gathered the most important information about our activities and the search database on the web.

Sökdatabasen på webben/The online Database

Vår sökdatabas på webben har förbättrats avsevärt och gjorts mer etiskt tilltalande. Bland annat är den grafiska utformningen för sök- och detaljsidorna uppdaterad med knappar för Sök och Rensa, söktipsen är uppdaterade för att förenkla sökningen. Alla sökfält hålls samman oavsett skärmupplösning. Den största förändringen är att sidorna numera finns på engelska, både sök- och detaljsidorna med flaggor för navigering mellan de olika språkversionerna.

Our online search database has been significantly improved and made more ethically appealing. The graphic design of the search and detail pages has been updated with buttons for Search and Clear instead of plain text; the search tips have been updated to simplify the search. All search fields are kept together regardless of screen resolution. The most important change is that the pages are now available in English, both the search and detail pages with nation flags for navigation between the Swedish and English versions.

Under fliken ”Nyhetsarkiv” finns tidigare nyheter arkiverade.