Välkommen till Centrala Soldatregistret

Den lilla soldaten i det stora försvaret

Centrala Soldatregistret gör Din släktforskning enklare och smidigare. Upptäck Din släkthistoria och res i tiden med hjälp av vår webbaserade databas. Du är bara några klick från att enkelt hitta Din anfader bland indelta soldater. Centrala Soldatregistrets databas innehåller för närvarande omkring 500 000 poster med indelta soldater och blir därmed en ovärderlig källa för fritidsforskare. De lokala soldatregistren kan hjälpa Dig med kompletterande uppgifter om Din anförvant.

Genom att forska på Dina anfäder bland indelta soldater, får Du en god inblick i svensk militärhistoria, men också hur svenska försvaret och det svenska samhället fungerade ur ett socialhistorisk perspektiv. Vårt mål är att det ska vara enkelt att hitta den lilla soldaten i det stora försvaret. Läs mer på sidan Om databasen.

Nyheter

Nu finns våra filmer i Öppna kanalen Skövde

Centrala Soldatregistrets mål är att sprida information om Soldatregistret i så många informationskanaler som möjligt, lokalt, nationellt och globalt. Som ett led att nå ut till fritidsforskare, skolor och föreningar finns nu våra filmer lokalt publicerade på Öppna kanalen i Skövde. Vår förhoppning är att kunna producera fler informativa filmer som kan publiceras via kanalen och på vår egen ”filmsida”.

Under fliken ”Nyhetsarkiv” finns tidigare nyheter arkiverade.