Välkommen till Centrala Soldatregistret

Den lilla soldaten i det stora försvaret

Centrala Soldatregistret gör din släktforskning enklare och smidigare. Upptäck din historia och res i tiden med hjälp av vår webbaserade databas. Du är bara några klick från att enkelt hitta Din anfader. Centrala Soldatregistrets databas innehåller för närvarande omkring 500 000 poster med indelta soldater och blir därmed en ovärderlig källa för fritidsforskare. De lokala soldatregistren kan hjälpa Dig med kompletterande uppgifter om Din anförvant. Vårt mål är att det ska vara enkelt att hitta den lilla soldaten i det stora försvaret. Läs mer på sidan om databasen.

Nu finns våra filmer i Öppna kanalen Skövde

Centrala Soldatregistrets mål är att sprida information om Soldatregistret i så många informationskanaler som möjligt, lokalt, nationellt och globalt. Som ett led att nå ut till fritidsforskare, skolor och föreningar finns nu våra filmer lokalt publicerade på Öppna kanalen i Skövde. Vår förhoppning är att kunna producera fler informativa filmer som kan publiceras via kanalen och på vår egen ”filmsida”.

Digitala släktforskardagar 11-12 september 2021

Släktforskardagarna

Det blev en succé!
Släktforskardagarna blev en succé för Centrala Soldatregistret med mängder av förfrågningar både till Centrala Soldatregistret och till de lokala registren. Söktrycket i vår databas på webben var extra intensivt under släktforskardagarna.

Litteraturtipsen blev en stor framgång med många sålda böcker. Som en följd av filmen med litteraturtipsen har vi skapat en webbutik på vår webbplats där ni kan beställa böcker som för närvarande finns till försäljning.

Centrala Soldatregistrets webbsida

Hösten 2018 inleddes diskussioner om att utveckla Centrala Soldatregistret webbsida. Av förklarliga skäl kom detta arbeta att avstanna under en längre tid men har nu återupptagits. Vi kommer att fortsätta arbetet med webbsidan genom att publicera relevant och efterfrågad information kring de indelta knektarna. Hör gärna av er till soldat@soldatreg.se med synpunkter på webbsidan.

Om oss

Rubriken Om oss handlar precis vad den säger – om oss. Här finns information hur Centrala Soldatregistret administreras, hur det började, om databasen, vilka regementen som ingår i databasen, sponsorer för att nämna några rubriker.

Forskning

Under rubriken Forskning kommer vi efterhand att publicera värdefull information om forskning kring indelta soldater. Här finns även en ordlista över vanligast förekommande militära benämningar, en litteraturlista som ni som fritidsforskare kan bidra till samt länkar till externa aktörer.