Välkommen till Centrala Soldatregistret

Den lilla soldaten i det stora försvaret

Centrala Soldatregistret gör Din släktforskning enklare och smidigare. Upptäck Din släkthistoria och res i tiden med hjälp av vår webbaserade databas. Du är bara några klick från att enkelt hitta Din anfader bland indelta soldater. Centrala Soldatregistrets databas innehåller för närvarande omkring 500 000 poster med indelta soldater och blir därmed en ovärderlig källa för fritidsforskare. De lokala soldatregistren kan hjälpa Dig med kompletterande uppgifter om Din anförvant.

Vårt mål är att det ska vara enkelt att hitta den lilla soldaten i det stora försvaret. Läs mer på sidan Om databasen.

Nyheter

Uppdatering av Soldatregistret 2022-08-01

Centrala Soldatregistret har under slutet juli månad genomfört sin årliga uppdatering! Databasen med indelta soldater från det yngre indelningsverket (1682-1901) innehåller nu närmare en halv miljon soldater. I sökdatabasen som finns på internet har det under det gångna året gjorts omkring 1 miljon sökningar efter de indelta soldaterna.

Kronobergs register uppdaterats med en mängd familjer (hustrur och barn) och nya soldater. Östergötland, Halland och Smålands Husarregister har lagt ned stort arbete med uppdateringar av sina register och det bedrivs ett stort arbete för att lägga in familjer, rensa i bort eventuella dubbletter i registret eller felaktigheter. För Skaraborg, Älvsborgs, Bohusläns och Hälsinges räkning har registret fyllts på med omkring 1000-2000 nya soldater. Nya uppgifter har även fyllts på i de befintliga akterna. Vidare genomför Centrala Soldatregistret ett större arbete av Kalmar regemente, där vi i denna uppdatering har med en ny fil som innehåller några tusen fler soldater mot tidigare. I Dalarna pågår ett arbete med att fylla på med uppgifter för de befintliga soldaterna och deras familjer, då vi ser ett större antal frågor som inkommer till dessa register.

Utöver det stora arbete som läggs ned av Centrala Soldatregistret och de övriga lokala registren inkommer det kontinuerligt kompletterande information från släkt- och hembygdsforskare runt om i landet. Det är en av bitarna som gör CS så unikt, då vi får in allt ifrån bilder på den indelte soldaten, ritningar på hans torp och b.la tidningsurklipp till ny info om hans leverne och familj, som vi samlar i hans unika akt. När du hittat din soldat i sökdatabasen skicka en förfrågan till oss, för att få den kompletta akten. Den kan innehålla mycket spännande info om din anfader och hans soldattorp.

Vice ordföranden Claus Lippold.

Sedan förra året så har även vår hemsida www.soldatreg.se kontinuerligt uppdaterats och fler artiklar lagts till för att kunna svara på frågor som ofta dyker upp i forskningen.

Släktforskardagarna 2022 i Skövde

Centrala Soldatregistret kommer naturligtvis att vara med på Släktforskardagarna 2022 som äger rum i Skövde den 20−21 augusti i Arena Skövde med utställning och föreläsning.

”Stackell och di andre knekta”

Först ut att föreläsa på Släktforskardagarna 2022 är Claus Lippold, vice ordförande för Centrala Soldatregistret. Han kommer att berätta om den lille soldaten i det stora försvaret men också att tala om hur hela projektet Centrala Soldatregistret började med registrering av indelta soldater från det yngre indelningsverket som varade mellan 1682−1901. Claus far Björn var med och startade Centrala Soldatregistret för 37 år sedan och resultatet ser vi idag i Centrala Soldatregistrets sökdatabas på webben med en halv miljon indelta soldater.

Vidare kommer Claus att visa hur man enkelt hittar till och hur man söker i Centrala soldatregistret. Han kommer att berätta vilken information man kan få från ett lokalt register och visa exempel på några soldat- och torpakter med uppgifter om soldaten, hans familj och torpet han bodde på.

Välkommen till föreläsningen som äger rum lördagen den 21 augusti kl. 11:00­­­−11:45.

Läs mer om Claus Lippold på släktforskardagarnas webbplats.

Under fliken ”Nyhetsarkiv” finns tidigare nyheter arkiverade.