Smålands Båtsmansregister

Kontaktuppgifter

Centrala Soldatregistret
Lägerhyddan
532 72 AXVALL
Telefon: 072 568 31 85
Epost: soldat@soldatreg.se
Hemsida: www.soldatreg.se

Beskrivning

Uppbyggnaden av detta register är gjord av Lars Oswald från Västervik som med hjälp av några eldsjälar skrivit av och dokumenterat nästan alla soldater i och båtsmän i Kalmar län. Han lämnade på ålderns höst över hela registret till Centrala Soldatregistret. 
Inventerar Södra Möres båtsmanskompanier, Smålands båtsmanskompani, Tjust och delar av Ölands båtsmanskompani.

Avgift

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på Bankgiro 5092-2293 eller Swish 123 209 53.13.