Skånes Knektregister

Kontaktuppgifter

Skånes Släktforskarförbund
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
E-post: knekt.register@gmail.com
Hemsida: https://www.sksf.se/

Beskrivning

Registret innehåller samtliga indelta förband samt övriga skånska förband. I Skånes Knektregisters stora databas finns ytterligare militära och i vissa fall civila uppgifter om de indelta knektarna och deras familjer. Dessutom finns ca 70 000 värvade husarer, infanterister och artillerister registrerade.

Indelta regementen som ingår: Skånska Husarregementet, Skånska Dragonregementet, Norra Skånska infanteriregementet och Södra Skånska Infanteriregementet.

Värvade: Kronprinsens Husarregemente, Wendes Artilleriregemente, Värvade Infanteriregementen vid skånska garnisoner, bl.a Konungens Eget Värvade Infanteriregemente, Västra och östra Skånska Utskrivningsregementet till fots, Skånes tre- och femmänningsregemente till häst.

Avgift

20:- pr/akt + frankerat kuvert.