Västmanland Soldatregister

Centrala Soldatregistret 

Lägerhyddan

532 72 Axvall

e-post. soldat@soldatreg.se

Hemsida: www.soldatreg.se

Tfn. 072 568 31 85

Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på Bankgiro: 5092-2293, eller Swish: 123 209 5313

*************************

Registret bygger i grunden på den inventering Ulla Sköld genomförde innan hon gick bort. Därefter har det efter hand som det kommit in förts på ytterligare uppgifter.