Pressmeddelande Uppdatering Soldatregister 2021-06-20

Centrala Soldatregistret har under juni månad genomfört sin årliga uppdatering, Centrala Soldatregistret innehåller nu omkring en halv miljon indelta soldater. Sökdatabasen för Centrala Soldatregistret har över en miljon sökningar per år. Uppdateringen i år har skett för första gången utan registrets grundare Björn Lippold som avled under 2020.

Den ordinarie uppdateringen för Centrala Soldatregistret sker alltid en gång om året. Denna gång skedde uppdateringen utan Centrala Soldatregistrets grundare och eldsjäl Björn Lippold som under augusti 2020 avled efter en tids sjukdom. Hans minne och arbete för den indelte soldaten fortsätter i samma anda som tidigare. Styrelsen för det Centrala Soldatregistret har som förutsättning att verka och jobba enligt Björn Lippolds devis ”Den Lille Soldaten i det stora Försvaret”. Samordningsansvaret är och förblir i Skaraborg där allting en gång startades av Björn 1983.

Basen med soldater är en stor tillgång för landets släkt- och hembygdsforskare. Att utveckla och fortsätta beskriva den lilla soldatens historia är av stor vikt. Ser man till statistiken som finns på www.soldatreg.se genomförs årligen minst en miljon sökningar i registret. Utöver sökdatabasen kan alla forskare höra av sig till de lokala registren runt om i landet för att få en soldatakt eller torpakt mot ett frivilligt bidrag eller en mindre avgift.

Under det gångna pandemiåret ser vi en tydlig ökning både i antalet sökningar hos oss, samt förfrågningar till Centrala Soldatregistrets mail soldat@soldatreg.se, säger vice ordföranden Claus Lippold.

I årets uppdatering har ett stort arbete genomförts av landets lokala register för att nämna ett urval: i Östergötland har registret genomgått uppdateringar med nya soldater, familjer, borttagning av dubbletter och justeringar. I Skånes Knektregister har ett gediget arbete lagts ned för att rensa registret på dubbletter och de har även sett över strukturen så det blir lättare att söka i. I Kronoberg har både familjer fyllts på med uppgifter och nya soldater har registrerats. I Centrala soldatregistrets egna register har ett stort arbete lagts ned på att lägga in mer information om varje soldat och hans familj samt rensa ut dubbletter. Centrala Soldatregistrets hemsida www.soldatreg.se har även den fått ett ansiktslyft. Nya informationstexter kommit till för att ta din forskning till nästa nivå, samt tips och trix om soldattorp, som många hemestrare är nyfikna kring. Där du får mer hjälp/tips var ditt förfaders soldattorp ligger/legat.

Grunduppgifterna i registret är hämtade från det militära rullmaterialet vilket är det som ligger till grund för personuppgifterna. När registret startade vid Stifts-& landsbiblioteket i Skara 1983 var det, vilket det fortfarande är, ett register över den menige soldaten upp till distinktionskorpral. Totalt har det i Sverige funnits ca 650 000 man som hört till organisationen ”Yngre indelningsverket” mellan åren 1682-1901 och av dessa finns i dag 460 000 i Centrala soldatregistrets databas. Där finns det även uppgifter om hustru, barn och i vissa fall föräldrar som ingår, vilket gör att om man räknar med ett genomsnitt av registrerade barn till 4,6 och 1,9 föräldrar noterade. Det finns i snitt en hustru för varje soldat. Det gör att totala antalet svenskar som finns i registret idag är ca 3 500 000 under perioden 1682-1901. Även torpen har registrerats. I det arbetet har man god hjälp av alla de torpinventeringar som hembygdsföreningarnas medlemmar genomför.

Av: Styrelsen för Centrala Soldatregistret genom Claus Lippold

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.