Regementen

I listan kan Du se vilka förband som för närvarande helt eller delvis är registrerade i databasen. Tänk på att uppgifterna i soldatregistret är en andrahandsuppgift och att Du därför bör kontrollera uppgifterna. Vi får ständigt in uppgifter om soldater och finns inte soldaten Du söker med vid söktillfället kommer han kanske att finnas med vid nästkommande års uppdatering av soldatregistret.

 • Andra Livgrenadjär regementet
 • Bohusläns båtsmanskompanier
 • Bohusläns regemente
 • Kalmar regemente
 • Dalregementet
 • Första Livgrenadjär regementet
 • Gotlands båtsmän
 • Göta Trängregemente 1885-1915 (Värvat manskap)
 • Hallands båtsmän
 • Hälsinge regemente
 • Jönköpings regemente
 • Jämtlands fältjägare
 • Kronobergs regemente
 • Livregementets Dragoner
 • Livregementets Grenadjärer
 • Livregementets Husarer
 • Norrlands båtsmanskompanier
 • Norra Skånska Infanteriregementet
 • Norrbottens regemente
 • Norra Roslagens båtsmanskompani
 • Närke-Värmlands regemente
 • Närke regemente
 • Roslagens båtsmanskompani
 • Skaraborgs regemente
 • Skånska Dragonregementet
 • Skånska Husarregementet
 • Smålands båtsmanskompani
 • Smålands Grenadjärer
 • Smålands Husar regemente
 • Södermanlands regemente
 • Södra Skånska Infanteriregementet
 • Södra Möre båtsmanskompani
 • Tjust båtsmanskompani
 • Upplands femmännings regemente
 • Upplands regemente
 • Upplands tremännings regemente
 • Västergötlands båtsmanskompani
 • Västgöta Dals regemente
 • Västgöta regemente
 • Västgöta tremännings regemente
 • Västerbottens regemente
 • Värmlands Fältjägare  (Värvat förband)
 • Värmlands regemente
 • Västmanlands regemente
 • Älvsborgs regemente
 • Ölands båtsmän
 • Östgöta båtsmän