Västerbotten Soldatreg.

Västerbottens Soldatregister

Birgitte Grönlund,

Skellefteåvägen 9 934 52 Byske

Tfn: 070 550 99 74

Inventerar och registrerar manskap från Västerbottens regemente

E-post: birgitte.grönlund@gmail.com

********************************