Småland Båtsmansreg.

Lars Oswald,   Lysingsvägen 27  593 53 Västervik

Tfn. 0490-148 36

Inventerar Södra Möre- Smålands båtsmanskompani, Tjust och delar av Ölands båtsmanskompani.

Avgift: 40:- pr/akt vid brevförfrågan frankerat kuvert.

*********************************