Litteratur/Ordlista

Författare

Titel Utgiven år
Alnefelt, Rolf Den indelta armén i Vartofta härad 1985
Berg/Klingnéus/Norman Närkingar i krig och fred. Soldater och militär organisation i Örebro län 1989
Collin, Carl Gustav Knektar i Konga kompani 1983
Englund, Peter Poltava 1988
Ericson, Lars Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred 1995
Ericson, Lars/Gäfvert, Björn Med spade och gevär 1989
Ericson, Lars/Gäfvert, Björn Meddelanden från Krigsarkivet XII 1989
Ericson, Lars/Lippold, Björn Knektaliv. Tolv episoder ur den västgötske knektens liv i äldre tider 1988
Ericson, Lars/Lippold, Björn Karlsborgsliv 1995
Forsberg, C D Stadganden rörande rotehållaren och soldaten wid indelta infanteri-regementerne 1844
Garland, Sven-Olof Båtsmän i Roslagen 1992
Grill, Claes Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket 1-2 1855
Guillemot, Agneta Rask, Resolut, Trogen. De indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället  1986
Gyllenstierna, Johan Karl XI 1957
Hildebrand, Sune Karl XI:s almanacksanteckningar 1918
Hjord, Bengt (red) Båtsmän, ryttare & soldater. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1988
Johansson Mats

Johansson Mats

Johansson Mats

Josefsson, Arnold

Hannibals  eld

Lön från Skogane

Lönn han går hem han

När ja kom te hea. Beväringsvisor från Skaraborg

2012′

2013

2015

1985

Karlén, Karl-Erik Båtsmanshållet i Västergötland och Bohuslän. Särtryck ur Billingsbygden 1975
Kreüger, Sten Om soldatnamn 1957
Kumm, Elfred Indelt soldat och rotebonde 1949
Lagerkranz, Gunnar Svenska sjukdomsnamn i gångna tider 1981
Lippold, Björn Knekten i helg och sôcken 2005
Lippold, Björn Soldatliv 2009
Ljungström, Jan G Den indelte soldaten – en presentation av soldatlivet förr 1988
Olsson, Kjell Det gotländska båtsmanshållet 1646-1887 1993
Quennerstedt, Axel Indelte soldaten, Erinringar från lägerlif och hemma på roten 1887
Rehn, Siv Gumboda Hed. Den indelte soldaten, verksamheten och bygden 2007
Rehnberg, Mats Vad ska vi göra med de blanka gevär? Femton kapitel ur soldaternas liv 1967
Rehnberg, Mats Livgardisten han kommer till Gud. Studier i den militära folkdiktningen 1960
Rosén, Jerker Det karolinska skedet – Karl XI:s och Karl XII:s tid 1963
Schön, Ebbe Kungar, krig och katastrofer. Vår historia i sägen och tro 1993
Svensson, Stig Olof Eksjö stad och Ränneslätt 1985
Svensson, Stig Olof Jönköpings regemente och Skillingaryd 1989
Wahlberg, Evert Indelningsverket vid Södermanlands regemente 1982
Åberg, Alf Karl XI 1959
Åberg, Alf Fångars elände. Karolinerna i Ryssland 1700-1723 1991
Åberg, Alf/Göransson, Göte Karoliner 1976
Ågren, Sven Karl XI:s indelningsverk för armén. Bidrag till dess historia 1679-1697 1922
  Indelningsverket, dess förband och personal behandlas på många ställen i den omfattande regementshistorik som utgivits under årens lopp.  
  En utförlig litteraturhänvisning återfinns i Lars Ericsons bok ”Svenska knektar”.