Välkommen till Centrala Soldatregistret !

Den indelte stammen var tungrodd och trög men var ett släkte av män .......................

Inledande strof ur Dikten "Indelte stammen" av T H Lindekrona 

 

Under tiden 8 december till 12 januari har Garnisonsmuseet stängt

Öppet: måndag 10 - 15 andra tider efter hänvändelse till 0511-41 42 82

 

 

 

 

 

-post