Välkommen till Centrala Soldatregistret !

Öppet för egen forskning i registret finns på vår forskarplats efter tids bokning.

 

Soldatregistret finns med vid Släktforskardagarna i Karlstad

30 - 31 augusti 2014

Från den 1 januari 2014 har aktpriset rekommenderats till 40,00 kr pr/akt

 

 

 

 

 

-post