Välkommen till Centrala Soldatregistret !

Den indelte stammen var tungrodd och trög men var ett släkte av män .......................

Inledande strof ur Dikten "Indelte stammen" av T H Lindekrona 

 

Nu kan Du besöka Garnisonsmuseet Skaraborg och se vad dina förfäder hade utrustning och få hjälp med att söka Dina förfäder i Centrala Soldatregistrets databas.

Öppet: måndag 10 - 15 grupper efter hänvändelse till 0511-41 42 82

 

 

 

 

 

-post