Skånes Knektregister

 

Kontakt: Skånes Släktforskarförbund

E-post: knekt.register@gmail.com

Hemsida: www.sgf.m.se

Samtliga indelta förband samt övriga skånska förband.

****************************************

I Skånes Knektregisters stora databas finns ytterligare militära och i vissa fall civila uppgifter om de indelta knektarna och deras familjer. Dessutom finns ca 70 000 värvade husarer, infanterister och artillerister registrerade.

Bl.a regementen som ingår: Indelta: Skånska Husarregementet, Skånska Dragonregementet, Norra Skånska infanteriregementet och Södra Skånska Infanteriregementet.

Värvade: Kronprinsens Husarregemente, Wendes Artilleriregemente, Värvade Infanteriregementen vid skånska garnisoner, bl.a Konungens Eget Värvade Infanteriregemente, Västra och östra Skånska Utskrivningsregementet till fot, Skånes tre- och femmänningsregemente till häst.