Styrelsen

Styrelsen för Centrala Soldatregistret

Henrik Johansson
Ordförande

Claus Lippold
Vice Ordförande

Sven-Olof Ask
Kassör

Anders Brissman
Sekreterare

Jan-Erik Sjöholm
Ledamot

Mariann Nordahl
Ledamot

Christer Bengtsson
Ledamot