Vedens kompanis Soldatregister

Britt Hagman, Tjädervägen 8,  511 92 Örby

Besvarar frågor om Vedens kompani av Älvsborgs regemente

E:post: britt.hagman@telia.com

Avgift: 40:- pr/akt vid brevförfrågan frankerat kuvert.