Värmlands Soldatregister

Värmlandsarkiv

Box 475  651 11 Karlstad

Tfn, 054-701 11 50

E-post: varmlandsarkiv@regionvarmland.se

Hemsida: www.riksarkivet.se

Inventerar och registrerar Närke-Värmlands- och Värmlands regemente och Värmlands fältjägare.

**************************