Bohusläns Soldatreg.

Bohusläns Försvarsmuseum,

Regementsparken

451 34 Uddevalla,

Tfn.0522-380 10

E-post: gunnar.klasson@gmail.com

Hemsida: www.bohuslans-forsvarsmuseum.se

Allt indelt manskap i Bohuslän. Avgift; 50,00 pr/akt + frankerat kuvert

****************************************