Databasen

Arbetet med registrering av den indelta soldaten sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige. Om inget annat överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret ägs materialet i de lokala registren av respektive fritidsforskare eller förening som utfört forskningen. Vilka också svarar för riktigheten i det lokala registrets uppgifter.

Databasen som finns sökbar på nätet är ett samarbete mellan Centrala Soldatregistret, Elektronikhuset i Mariestad. De uppgifter som Du finner på den sidan är helt avgiftsfria, för att få ytterligare uppgifter om soldaten är det upp till varje register att bestämma om denna avgift och hur mycket man lämnar ut.

Den databas som Du här på nätet söker i är en sökdatabas med ett litet antal fält om varje soldat, vilket gör att Du kan säkerställa att just Din förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” organisation och finns med i databasen. Om Du av någon anledning är osäker på att det är rätt person Du hittat, hör av Dig antingen till det lokala registret eller till Centrala Soldatregistret så hjälper vi Dig med sökningen. Adressen hittar Du under rubriken ”Kontakter .”

Personerna som finns med i basen skall vara antagna som soldater mellan åren 1682–1901. Databasen gör inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen.

Utöver de uppgifter Du finner i sökdatabasen finns det många gånger hos respektive lokalt Soldatregister ytterligare uppgifter om soldaten. Det bör poängteras att det inte är något släktforskningsregister utan register över meniga soldater vilka tillhört den Indelta armén. Vid några av registren finns även Officerare och Befäl registrerade. Grunduppgifterna i registret är hämtade från generalmönsterrullorna.

Syftet med registreringen är att registrera den menige soldaten upp till distinktionskorpral grad. För många av de registrerade har vi från släkt- och hembygdsforskare fått in uppgifter om den närmaste familjen. Dessa uppgifter har  registrerats på respektive soldat eller torp, vi anger även i dessa fall vem som lämnat uppgifterna, detta för att kunna sammanföra forskaren som utför forskning om samma soldat. Om Du har uppgifter om indelta soldater tar vi tacksamma emot dessa, var dock noga med att återge ARKIVSIGNUM när Du sänder oss materialet.  Här nedan kan du se vilka förband som i dag helt eller delvis är registrerade, tänk på att detta är en andrahandsuppgift och att Du därför bör kontrollera uppgifterna. Tänk också på att vi hela tiden får in uppgifter om soldater, finns inte den Du söker med vid detta tillfälle kanske han kommer att finnas med vid nästkommande års uppdatering.

I denna databas är följande förband registrerade:

  • Andra Livgrenadjär regementet
  • Bohusläns båtsmanskompanier
  • Bohusläns regemente
  • Kalmar regemente
  • Dalregementet
  • Första Livgrenadjär regementet
  • Gotlands båtsmän
  • Göta Trängregemente 1885-1915 (Värvat manskap)
  • Hallands båtsmän
  • Hälsinge regemente
  • Jönköpings regemente
  • Jämtlands fältjägare
  • Kronobergs regemente
  • Livregementets Dragoner
  • Livregementets Grenadjärer
  • Livregementets Husarer
  • Norrlands båtsmanskompanier
  • Norrbottens regemente
  • Norra Roslagens båtsmanskompani
  • Närke-Värmlands regemente
  • Närke regemente
  • Roslagens båtsmanskompani
  • Skaraborgs regemente
  • Skånes samtliga indelta förband
  • Smålands båtsmanskompani
  • Smålands Grenadjärer
  • Smålands Husar regemente
  • Södra Möre båtsmanskompani
  • Södermanlands regemente
  • Tjust båtsmanskompani
  • Upplands femmännings regemente
  • Upplands regemente
  • Upplands tremännings regemente
  • Västergötlands båtsmanskompani
  • Västgöta regemente
  • Västgöta tremännings regemente
  • Västgöta Dals regemente
  • Västerbottens regemente
  • Värmlands Fältjägare  (Värvat förband)
  • Värmlands regemente
  • Västmanlands regemente
  • Älvsborgs regemente
  • Ölands båtsmän
  • Östgöta båtsmän