Om databasen

 

 

 

Arbetet med registrering av den indelta soldaten sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige. Om inget annat överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret ägs materialet i de lokala registren av respektive fritidsforskare eller förening som utfört forskningen.

Databasen som finns sökbar på nätet är ett samarbete sedan fem år mellan Centrala Soldatregistret och Linköpings universitet.  De uppgifter  Du finner i databasen är avgiftsfria, för att få ytterligare uppgifter om soldaten är det upp till varje register att bestämma om denna avgift och hur mycket man lämnar ut.

Den databas som Du på nätet söker i är en sökdatabas med ett litet antal fält om varje soldat, vilket gör att Du kan säkerställa att just Din förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” organisation och finns med i databasen. Om Du av någon anledning är osäker på att det är rätt person Du hittat, hör av Dig antingen till det lokala registret eller till oss på Centrala Soldatregistret så hjälper vi Dig . Adressen hittar Du under rubriken ”KONTAKT”.

Personerna som finns med i basen skall vara antagna som soldater mellan åren 1682–1901. Databasen gör inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen.

Utöver de uppgifter Du finner i denna sökdatabas finns det många gånger hos respektive lokalt Soldatregister ytterligare uppgifter om soldaten. Det bör poängteras att det inte är något släktforskningsregister utan register över soldater vilka tillhört den Indelta armén. Grunduppgifterna i registret är hämtade från generalmönsterrullorna. När det gäller befäl och officerare har även dessa registrerats, när sådana uppgifter inkommit.

Syftet med registreringen är att registrera den menige soldaten upp till distinktionskorpral grad. För många av de registrerade har vi från släkt- och hembygdsforskare fått in uppgifter om familjen. Dessa uppgifter har naturligtvis registrerats på respektive soldat eller torp, vi anger även i dessa fall vem som lämnat uppgifterna, detta för att kunna sammanföra forskaren som utför forskning om samma soldat. Om Du har uppgifter om indelta soldater tar vi tacksamma emot dessa, var dock noga med att ange arkiv signum vart Du hämtat uppgifterna. Här nedan kan du se vilka förband som i dag helt eller delvis är registrerade, tänk på att detta är en andrahandsuppgift och att Du därför bör kontrollera uppgifterna. Tänk också på att vi hela tiden får in uppgifter om soldater, finns inte den Du söker med vid detta tillfälle kanske han kommer att finnas med vid nästa års uppdatering som sker i augusti varje år.

 

 

I denna databas är följande förband registrerade:

 • Andra Livgrenadjärregementet
 • Bohusläns båtsmanskompanier
 • Bohusläns regemente
 • Dalregementet
 • Första Livgrenadjärregementet
 • Gotlands båtsmän
 • Göta Trängregemente 1885-1915 (Värvat manskap)
 • Hallands båtsmän
 • Hälsinge regemente
 • Jönköpings regemente
 • Kronobergs regemente
 • Livregementets Dragoner
 • Livregementets Grenadjärer
 • Livregementets Husarer
 • Norrbottens regemente
 • Norrlands båtsmanskompanier
 • Norra Roslagens båtsmanskompani
 • Närke-Värmlands regemente
 • Närke regemente
 • Roslagens båtsmanskompani
 • Skaraborgs regemente
 • Skånes samtliga indelta förband
 • Smålands båtsmanskompani
 • Smålands Grenadjärer
 • Smålands Husarregemente
 • Södra Möre båtsmanskompani
 • Södermanlands regemente
 • Tjust båtsmanskompani
 • Upplands femmänningsregemente
 • Upplands regemente
 • Upplands tremänningsregemente
 • Västergötlands båtsmanskompani
 • Västgöta regemente
 • Västgöta tremänningsregemente
 • Västgöta Dals regemente
 • Västerbottens regemente
 • Värmlands Fältjägare  (Värvat förband)
 • Värmlands regemente
 • Västmanlands regemente
 • Älvsborgs regemente
 • Ölands båtsmän
 • Östgöta båtsmän.